Товариство з обмеженою відповідальністю
Компанія з управління активами «Дельта»
Код ЄДРПОУ: 22592656
Адреса: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, б. 31, офіс 22-23
Тел. 056–791–11–90, 0562-31–81–60
(ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення №161 від 16.02.2016 року, строк дії ліцензії з 16.02.2016 р.- необмежений)

Оголошення від 26.07.2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Дельта» (ЄДРПОУ 22592656)

про прийняття рішення про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Об’єднання-2», код за ЄДРІСІ 2331148, у зв’язку із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його Регламентом (рішення учасника ТОВ КУА «Дельта» № 26/07 від 26 липня 2018 р.)

Заяви про пред'явлення вимог від кредиторів приймаються за адресою – 49000, м. Дніпро, вул. Благоєва, б. 31, оф. 22-23 з 9:000 до 17:00 у робочі дні протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Ліквідаційна комісія Фонду

Увага!

21.06.2018 р.

Доводимо до відома учасників ПЗНВІФ «Співдружність-3», що 12.06.2018 р. НКЦПФР зареєструвала зміни до регламенту та проспекту емісії фонду, затверджені протоколом загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» № 21/05 від 21.05.2018 р., пов’язані із продовженням терміну діяльності фонду до 25.07.2023 р.

Увага! Оголошення від 21.05.2018 :

Наступним повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВ КУА "Дельта" прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду “Співдружність–3” (надалі – Фонд або ІСІ) терміном на 5 (п’ять) років (до 25.07.2023р.) (Протокол загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» №21/05 від 21 травня 2018р. ).

На підставі Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р., компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням щодо продовження терміну діяльності Фонду та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів ІСІ.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду:

 1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів – 49000, м. Дніпро, вул. Благоєва, буд. 31, офіс 22-23
 2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками –
  1. документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами Фонду;
  2. паспорт та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси Учасника;
  3. заявка на викуп цінних паперів ІСІ, яка повинна містити повне найменування, місцезнаходження та телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Учасника Фонду, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити), підпис уповноваженої особи та печатка зазначеною юридичної особи.
 3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками – 1 221,19 грн. (Одна тисяча двісті двадцять одна гривня 19 коп.).
 4. Дати початку та закінчення приймання заявок від учасників:

  Дата початку – 21.05.2018 р.

  Дата закінчення – 20.08.2018 р.

 5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки – з 21.08.2018 р. до 20.11.2018 р.
 6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки – У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

Увага!

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА" станом на 31.12.2017 року.

Увага!

28.02.2018 р.

Доводимо до відома учасників ПЗНВІФ «Співдружність-2», що 20.02.2018 р. НКЦПФР зареєструвала зміни до регламенту та проспекту емісії фонду, затверджені протоколом загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» № 24/01 від 24.01.2018 р., пов’язані із продовженням терміну діяльності фонду до 14.04.2023 р.

Увага! Оголошення від 25.01.2018 :

Наступним повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВ КУА "Дельта" прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду “Співдружність–2” (надалі – Фонд або ІСІ) терміном на 5 (п’ять) років (до 14.04.2023р.) (Протокол загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» №24/01 від 24 січня 2018р. ).

На підставі Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р., компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням щодо продовження терміну діяльності Фонду та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів ІСІ.

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду:

 1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів – 49000, м. Дніпро, вул. Благоєва, буд. 31, офіс 22-23
 2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками –
  • документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами Фонду;
  • паспорт та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси Учасника;
  • заявка на викуп цінних паперів ІСІ, яка повинна містити повне найменування, місцезнаходження та телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Учасника Фонду, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити), підпис уповноваженої особи та печатка зазначеною юридичної особи.
 3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками – 816,86 грн.(Вісімсот шістнадцять гривень 86 коп.).
 4. Дати початку та закінчення приймання заявок від учасників:
  Дата початку – 24.01.2018 р.
  Дата закінчення – 23.04.2018 р.
 5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки – з 24.07.2018 р. до 23.08.2018 р.
 6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки – У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління активами протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

Увага!

Доводимо до відома інвесторів, що 22 серпня 2017 року Загальними зборами учасників ТОВ КУА «Дельта» (Протокол №22/08 від 22 серпня 2017р.) були внесені зміни до Проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових закритих недиверсифікованих венчурних фондів, активи яких знаходяться під управлінням Товариства, та були затверджені НКЦПФР 12.09.2017.

Увага!

Доводимо до відома інвесторів, що 01 березня 2017 року Загальними зборами учасників ТОВ КУА «Дельта» (Протокол №1/03 від 01 березня 2017р.) були внесені зміни до Проспектів емісії інвестиційних сертифікатів та Регламентів пайових закритих недиверсифікованих венчурних фондів, активи яких знаходяться під управлінням Товариства, та були затверджені НКЦПФР 06.06.2017.

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2015 рік:

1. Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності професійного учасника фондового Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Дельта» станом на 31.12.2015 року. – частина 1, частина 2, частина 3.

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2016 рік:

1. Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності професійного учасника фондового Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Дельта» станом на 31.12.2016 року. – частина 1, частина 2.

Увага!

Доводимо до відома інвесторів, що 23 травня 2016 року Загальними зборами учасників ТОВ КУА «Дельта» були внесені зміни до Проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових закритих недиверсифікованих венчурних фондів, активи яких знаходяться під управлінням Товариства, та були затверджені НКЦПФР 06.07.2016.

Увага! Оголошення від 16.02.2016 :

ТОВ КУА «Дельта» (ЄДРПОУ 22592656) повідомляє про отримання Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 161 від 16.02.2016 року, строк дії ліцензії з 16.02.2016 р.- необмежений.

Лицензия 2016.pdf

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2015 рік:

1. Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності професійного учасника фондового Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Дельта» станом на 31.12.2015 року. – частина 1, частина 2, частина 3.

Увага! Оголошення від 01.10.2015 :

ТОВ КУА «Дельта» (ЄДРПОУ 22592656) повідомляє про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Твій дім», код за ЄДРІСІ 233713, у зв’язку із тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів (Протокол загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» №1/09 від 30 вересня 2015 р.)

Заяви про пред'явлення вимог від кредиторів приймаються за адресою – 49054, м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, б. 31, оф. 22-23 з 9:000 до 17:00 у робочі дні протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Ліквідаційна комісія Фонду

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2014 рік

Увага!:

Доводимо до відома інвесторів, що 01 грудня 2014 року Загальними зборами учасників ТОВ КУА «Дельта» були затверджені у новій редакції Проспекти емісії інвестиційних сертифікатів та Регламенти пайових закритих недиверсифікованих венчурних фондів, активи яких знаходяться під управлінням Товариства.

1 ПЗНВІФ «Співдружність-2»:
2 ПЗНВІФ «Співдружність-3»:
3 ПЗНВІФ «Співдружність-4»:
4 ПЗНВІФ «Об’єднання-2»:
5 ПЗНВІФ «Арсенальний-2»:
6 ПЗНВІФ «Твій Дім»:

30.12.2014 - Об’ява:

«ТОВ КУА «Дельта» (ЄДРПОУ 22592656) повідомляє про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Арсенальний-2», код за ЄДРІСІ 233714, до закінчення строку, встановленого його регламентом, на підставі згоди всіх учасників Фонду. (Протокол загальних зборів учасників ТОВ КУА «Дельта» №2/12 від 29 грудня 2014 р.)

Заяви про пред'явлення вимог від кредиторів приймаються за адресою – 49054, м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, б. 31, оф. 22-23 з 9:000 до 17:00 у робочі дні протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Ліквідаційна комісія Фонду».

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2013 рік

Свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні ТОВ КУА «Дельта», та про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Ліцензія професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Річна фінансова звітність ТОВ КУА «Дельта» за 2012 рік

Новини

Загальними зборами учасникiв ТОВ КУА «Дельта» було прийняте рiшення про припинення Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Холдiнг» (код за ЄДРIСI – 2331149) шляхом лiквiдацiї, у зв’язку з закiнченням 25.07.2013 р. строку дiяльностi Фонду (Протокол №7 вiд 05.08.2013 р.). Рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації було прийнято на Зборах, які відбулись 05.08.2013 р.